Ondersteuning op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouwen en Wonen

Welkom bij Overheidsdienstverlening.nl

Overheidsdienstverlening.nl levert Kennis en Ervaring; Advies, Project- en Interim management en training.

Overheidsdienstverlening.nl werkt voor particulieren, overheden en non-profit organisaties en zijn graag uw partner op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Wonen en Communicatie.

Alle medewerkers van Overheidsdienstverlening.nl zijn ervaren in de methodiek en systematiek van werken bij overheden.

Overheidsdienstverlening.nl is uitgever van het Handboek Bouwtoezicht.

Doel van het Handboek Bouwtoezicht en de bijbehorende checklijsten is om gebruikers behulpzaam te zijn bij de uitvoering van hun toezichthoudende taak:

  • Voor overheden, zoals verwoord in artikel 100 e.v. van de Wabo;
  • Voor particuliere uitvoerende, om controleerbare kwaliteitscriteria te kunnen afspreken met hun opdrachtgevers;
  • Voor particuliere opdrachtgevers, om controle te kunnen uitoefenen op de werkzaamheden van de uitvoerende.

Persbericht

Overheidsdiensverlening (OVD) overhandigd Handboek Toezicht Bouwen aan Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West. Klik hier voor het persbericht.

Comments are closed.